Stowarzyszenie

Zarząd PSB

Polskie Stowarzyszenie Balintowskie jest stowarzyszeniem zwykłym. Stowarzyszenie należy do Międzynarodowej Federacji Balintowskiej i posiada upoważnienie IBF do wydawania certyfikatów Liderów Grup Balinta w Polsce.

Regulamin Stowarzyszenia | Deklaracja członkowska

Władze Stowarzyszenia, wybrane 22.01.2017r na zebraniu w Częstochowie:
Przewodniczący – Andrzej Mielecki
Wiceprzewodniczący – Bohdan Wasilewski
Sekretarz – Joanna Pazik
Skarbnik – Anna Rudecka
Ponadto wyznaczono osoby odpowiedzialne, za koordynację i propagowanie ruchu balintowskiego w regionach.

kontakt do PSB: balint@balint.pl, tel. (22) 33-27-522

Składka członkowska dla liderów PSB wynosi 60 PLN
Składka członkowska dla pozostałych członków PSB wynosi 30 PLN

Dzięki Państwa wpłatom możemy wpłacać składkę na rzecz Międzynarodowej Federacji Balintowskiej, organizować szkolenia doskonalące i utrzymywać działanie biura PSB.

Składkę należy wpłacać raz do roku najpóźniej do dnia 31 stycznia każdego roku na konto PSB:
POLSKIE STOWARZYSZENIE BALINTOWSKIE
MOKOTOWSKA 3 LOK. 6, 00-640 WARSZAWA
Numer konta: 20 1030 0019 0109 8530 0048 9516

 

Komentarze są wyłączone.