Inne wydarzenia

Wydarzenia których nie organizuje PSB, ale biorą w nich udział nasi Liderzy

Nadchodzące wydarzenia:

Archiwum (od 1.01.2017r):

  • Białystok 18-21 maja 2017, XII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
    Życiodajna śmierć – pamięci Elizabeth Kübler-Ross – Grupę Balinta podczas warszatatów poprowadzi dr Bogusław Stelcer

Komentarze są wyłączone.