Przejdź do treści

Ankieta dla liderów grup Balinta

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Państwa jako liderów/liderek Grupowego Treningu Balintowskiego o wypełnienie kwestionariusza dotyczącego problemów, potrzeb i wyzwań w zakresie prowadzenia Grup Balinta.

Dzięki temu kwestionariuszowi chcemy przeprowadzić wśród liderów konsultacje, które pozwolą nam poznać problematykę organizacji oraz przebiegu pracy balintowskiej w Polsce. Mamy nadzieję, że wyniki tych konsultacji pomogą nam sprecyzować kierunek działań i rozwoju Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego.

Kwestionariusz otrzymacie Państwo za pośrednictwem poczty e-mail.

Dziękujemy za uzupełnienie ankiet, w szczególności za Państwa refleksje, uwagi i sugestie!

Dariusz Łuczak z Kielc (kandydat na lidera GTB)

Katarzyna Owsiany z Krakowa (lider GTB)