Przejdź do treści

Jak zostać liderem?
Aby zostać Liderem Grup Balinta PSB należy spełnić odpowiednie wymagania i złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań do sekretariatu PSB (na adres balint@balint.pl). Po uzyskaniu zgody Zarządu i wyznaczeniu Opiekuna kandydat może zacząć samodzielną praktykę prowadząc grupy (z wyjątkiem grup dla psychoterapeutów) jako lider lub kolider. Po ukończeniu szkolenia i uzyskaniu pozytywnej opinii Opiekuna, Kandydat składa egzamin przed Komisją Egzaminacyjną.  Pozytywne ukończenie egzaminu skutkuje wpisem na listę Liderów PSB.

Zaświadczenia dla uczestników są wydawane Liderom przez sekretariat Stowarzyszenia. Prosimy o kontakt z balint@balint.pl. Kolejne zaświadczenia zostaną wysłane po przesłaniu wypełnionego zestawienia dot. poprzedniej puli zaświadczeń.