Przejdź do treści

Polskie Stowarzyszenie Balintowskie jest stowarzyszeniem zwykłym. Stowarzyszenie należy do Międzynarodowej Federacji Balintowskiej i posiada upoważnienie IBF do wydawania certyfikatów Liderów Grup Balinta w Polsce.

Regulamin Stowarzyszenia | Deklaracja członkowska

Władze Stowarzyszenia, wybrane 25 września 2021:
Przewodnicząca – Ewa Wilczek-Rużyczka
Wiceprzewodnicząca – Joanna Pazik
Sekretarz – Anna Nowak
Skarbnik – Anna Rudecka

kontakt do PSB: balint@balint.pl
Zapraszamy  również na Facebook

Składka członkowska dla liderów PSB wynosi 100 PLN
Składka członkowska dla pozostałych członków PSB wynosi 50 PLN

Dzięki Państwa wpłatom możemy wpłacać składkę na rzecz Międzynarodowej Federacji Balintowskiej, organizować szkolenia doskonalące i utrzymywać działanie biura PSB.

Składkę należy wpłacać raz do roku najpóźniej do dnia 31 stycznia każdego roku na konto PSB:

POLSKIE STOWARZYSZENIE BALINTOWSKIE
ul. Puławska 18
02-512 Warszawa
NIP: 5272829815
Numer konta: 44 1240 1053 1111 0010 7728 5943