Przejdź do treści

XXV Intensywny Trening Balintowski , 4-6 października 2024

Szanowni Państwo,
XXV Intensywny Trening Balintowski, organizowany pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego, odbędzie się w Krakowie w dniach 4-6 października 2024.

Kurs jest kontynuacją Intensywnych Treningów Balintowskich organizowanych w Częstochowie i w Krakowie, i jest prowadzony we współpracy z częstochowskim Ośrodkiem Usług Psychologicznych. Opiera się na programie opracowanym przez dr Ireneusza Kaflika i dr hab. Jana Łazowskiego, prof. AWF – certyfikowanych liderów i superwizorów Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego.

Trening jest adresowany do osób wykonujących zawody pomocowe (lekarzy, pielęgniarek, psychologów, psychoterapeutów, nauczycieli, pracowników socjalnych, etc.), które chciałyby głębiej zrozumieć relacje ze swoimi pacjentami, klientami, uczniami i przyjrzeć się bliżej trudnym emocjom pojawiającym się niekiedy w ich pracy zawodowej oraz do kandydatów na liderów grup Balinta, którzy chcieliby doskonalić swoje umiejętności prowadzenia grup.

Więcej informacji zamieścimy na stronie pod koniec maja, ale już dziś zapraszamy do Krakowa.