Przejdź do treści

Grupa Balinta w Szyldaku – 25 marca 2023

Dziękujemy za udział w lutowym Balincie w Szyldaku.

Już zwyczajowo grupa pracowała na pełnych obrotach i z zaangażowaniem. 

Zapraszamy na kolejne otwarcie 25 marca 2023 g.10 w Szyldaku. 

osoba do kontaktu: Ireneusz Gawkowski – 600 920 184