Przejdź do treści

Intensywny Trening Balintowski w Częstochowie, 20-22.01.2017

Najwytrwalsi uczestnicy ITB

W dniach 20.22 stycznia 2017r odbył się kolejny Intensywny trening Balintowski w Częstochowie, zorganizowany przez dr Ireneusza Kaflika. 30 godzinny kurs odbył się w Domu Rekolekcyjno-Pielgrzymkowym Księży Chrystusowców w Częstochowie w dobrych warunkach, stwarzających nastrój rozwoju duchowego. Mimo trudnych warunków drogowych uczestnicy z całego kraju dotarli bez większych przeszkód. Niezwykle cieszy, tradycyjna już w Częstochowie, obecność gości z Rosji i Ukrainy. Łącznie odbyło się 22 godz. treningów, oraz 8 godz. wykładów i seminariów. W drugim dniu Kursu odbyło się zebranie Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego, na którym omówiono działalność dotychczasowego Zarządu i dokonano wyboru nowego Zarządu, oraz nakreślono kierunki rozwoju Stowarzyszenia.

Kształcenie prowadzono na 3 poziomach:
– podstawowym
– doskonalącym
– superwizyjnym
Wykłady, seminaria i ćwiczenia prowadzone były przez certyfikowanych Liderów i Superwizorów Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego:
– prof. Bohdana Wasilewskiego, Lekarza Psychiatrę, Psychoterapeutę, Seksuologa, Przewodniczącego PSB
– prof. Jana Łazowskiego, Lekarza Specj. Fizjoterapii,
– dr n. przyr. Ireneusza Kaflika, Specj. Psychologii Klin., Psychoterapeutę
– mgr Andrzeja Mieleckiego, Psychologa, Psychoterapeutę, Lidera BTG,
– mgr Annę Rudecką, Psychologa, Psychoterapeutę, Lidera BTG
– dr n. med. Joannę Pazik. Specj. nefrologa, lidera BTG
W ramach szkolenia superwizyjnego pięcioro Uczestników uzyskało kwalifikacje Lidera Grup Balinta PSB (Katarzyna Owsiany, Artem Pasternatskij, Joanna Pazik, Dorota Przygrodzka, Pawał Sala). Ponadto Ewa Kiliszek i Jolanta Jocz otrzymały tytuł Superwizora Grup Balinta. Gratulujemy nowemu Zarządowi, Liderom i Superwizorom, życząc im owocnej pracy! Kolejne osoby kontynuowały szkolenie przygotowujące do uzyskania kompetencji Lidera.
Całość szkolenia została bardzo pozytywnie oceniona przez uczestników, Gości i władze Stowarzyszenia.
Sugerowano kontynuację szkoleń wg modelu częstochowskiego, a następny taki kurs planowany jest na kwiecień 2018r w Krakowie.

zdjęcia z Częstochowy