Przejdź do treści

Konkurs dla studentów psychologii i kierunków medycznych

„Lekarz jest jak lek, dlatego też i w jego pracy trzeba badać wszystkie działania oczekiwane i skutki uboczne

Balint M. The doctor, his patient and the illness

Z okazji trzydziestolecia istnienia Polskie Stowarzyszenie Balintowskie zaprasza studentów kierunków medycznych i psychologii do udziału w I Konkursie im. Profesora Jana Łazowskiego na najlepszy esej opisujący relację student-pacjent. Partnerem konkursu jest przychodnia psychiatryczno-psychologiczna Centrum Terapii Dialog.

Według węgierskiego lekarza i psychoanalityka Michaela Balinta, twórcy treningów balintowskich, istotnymi kompetencjami zawodowymi lekarza są zdolność rozpoznawania emocji i odczuć pacjenta oraz bycie świadomym własnego stanu emocjonalnego i sposobu, w jaki wpływa on na kształt relacji z chorym. Dziś wiemy, że te kompetencje są kluczowe we wszystkich zawodach pomocowych.

Celem konkursu jest zachęcenie do refleksji nad procesami zachodzącymi w kontakcie z drugim człowiekiem: przyjrzenie się swoim emocjom oraz emocjom pacjenta, zastanowienie się nad tym, jak je rozumiemy i przeżywamy, zauważenie trudności w kontakcie z pacjentem i sposobów radzenia sobie z nimi.

Nagrodą w konkursie jest bezpłatny udział w trzydniowym Sympozjum PSB w Krakowie w dniach 20 – 22.05.2022* oraz 3-dniowy staż w przychodni psychiatryczno-psychologicznej Centrum Terapii Dialog (w uzgodnionym terminie). Laureaci zostaną zaproszeni do krótkiej prezentacji eseju (do 15 minut) na sesji plenarnej Sympozjum.

Zadanie konkursowe:

  • Opisz swoje własne spotkanie z pacjentem, które w jakiś sposób było trudne, poruszające, które zapadło Ci w pamięć.
  • Omów relację, która powstała między Tobą a pacjentem, jej charakter, uczucia, jakie w Tobie wzbudziła, trudności, które pojawiły się w kontakcie, i Twoje sposoby na radzenie sobie z nimi
  • Podsumuj, jak doświadczenie opisywanej relacji wpłynęło na Twoje podejście do innych pacjentów
  • Zaproponuj, w jaki sposób szkolenie medyczne lub psychologiczne może pomagać w rozwijaniu umiejętności budowania relacji z pacjentem i jej rozumienia.

Esej powinien być napisany w języku polskim i zawierać od 2500 do 6000 słów.
Pracę w formie załącznika pdf proszę przesłać pocztą elektroniczną na adres: balint@balint.pl

Termin nadsyłania prac upływa 20.03.2022.
Komisja konkursowa wyłoni dwóch zwycięzców.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej PSB w dniu 20.04.2021

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi artykułami, które opisują idee grupowego treningu Balintowskiego i mogą być pomocne w procesie przygotowywania eseju:

http://www.sztukaleczenia.pl/pub/2017/1/Strony_od_sztuka_leczenia_01-2017-x.pdf
https://www.researchgate.net/publication/303977248_Grupa_Balinta_jako_narzedzie_doskonalace_relacje_z_niepelnosprawnym_pacjentem

* nagroda nie obejmuje kosztów noclegu i posiłków.