Przejdź do treści

Nowe, regularne grupy w Lublinie i Wrocławiu

Miło nam poinformować, że dzięki sympatykom GB powstają nowe, regularnie pracujące grupy. Balintowska mapa Polski zyskuje i odzyskuje nowe miejsca, w których można wziąć udział  regularnych seminariach balitnowskich.

W Lublinie grupę organizuje nasz kandydat na Lidera, dr Marcin Demczuk. Pierwsze lubelskie seminarium było bardzo udane, liczymy więc na kontynuację! Pierwsze spotkanie już 15 października! Więcej szczegółów w ulotce – Grupowy Trening Balintowski Lublin 2017-2018

Dolnośląskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów pragnie również stworzyć regularną Grupę Balinta we Wrocławiu. Mamy nadzieję na owocną współpracę. Pierwsze spotkanie planowane jest na 2 grudnia. Wszelkich informacji udziela Agnieszka Turkiewicz-Maligranda, szczegóły znajdują się w ulotce – Wrocław 2017-2018

Również we Wrocławiu planujemy kontynuować cykl seminariów balintowskich ze Stowarzyszeniem Psychologów Chrześcijańskich. Informacji udziala Prezes Oddziału Wrocławskiego SPChTomasz Lewandowski

Grupy będą współprowadzone przez doświadczonego lidera, prezesa PSB, Andrzeja Mieleckiego, przy wsparciu kandydatów na liderów z obu miast. Zapraszamy serdecznie wszystkich, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje zawodowe i osobiste dzięki metodzie Grup Balinta. Swoje miejsce odnajdą również osoby, które chcą podjąć starania o uzyskanie certyfikatu Lidera Grup Balinta PSB. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia PSB o przepracowanej ilości godzin.

Informacja o seminariach znajduje się również na stronie wydarzeń.

Zapraszamy serdecznie!