Przejdź do treści

Sprawozdanie z Dąbrówna

Za nami I Warsztaty Balintowskie Dąbrówno 8-10.07.2022.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za bardzo aktywny udział i stworzenie przyjaznej i sprzyjającej pracy atmosfery.

Niewątpliwy wkład miało w tym przepyszne menu, otwartość gospodarzy i magia miejsca.

Wspólnie wypracowywaliśmy formułę superwizji koleżeńskiej, która miała swój czas tuż po pracy grupowej.

Była to okazja omówienia procesu grupowego, np. czy wystąpił proces równoległy, jaka była dynamika grupy, czy wreszcie zwrócenia uwagi na wartościowe interwencje pracy lidera i kolidera. Cenne spostrzeżenia uczestników, ujawniały zarówno podążanie lidera za grupą, jak i pozwolenie grupie na własny kierunek pracy. Życzliwe refleksje superwizyjne, odsłaniały nieograniczone możliwości samej metody, która pozwala poprzez doświadczanie, lepiej zrozumieć istotę relacji pomagania.

Motto które przyświecało: „wszyscy uczymy się od wszystkich”, dawało otwartość do budowania elastycznego konstruktu superwizji koleżeńskiej. Wszystkie uwagi, zostaną wykorzystane i uwzględnione w kolejnym wydaniu Warsztatów, na które już teraz zapraszamy.

Szczególne podziękowania, kierujemy do uczestniczących liderów, którzy pokazali osobisty warsztat pracy i towarzyszyli swoim koliderowaniem tym prowadzącym, którzy aplikują na liderów.

Za ważne uznajemy, że prowadzący mogli być w różnych rolach: liderów, koliderów i uczestników grupy.  To budowało wzajemną życzliwość i szacunek, która przejawiała się nie tylko podczas pracy grupy, ale również podczas przerw, czy wspólnych posiłków.

pozdrawiam
Ireneusz Gawkowski