Przejdź do treści

Sympozjum PSB w Warszawie – relacja

Uczestnicy sympozjum

10 czerwca,do gościnnego Hotelu Poleczki ściągnęli miłośnicy metody Michaela Balinta z całej Polski na kolejne, doroczne sympozjum Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego  „Grupa Balinta jako metoda doskonalenia kontaktu z pacjentem”.

Po powitaniu uczestników przez przewodniczącego PSB – Andrzeja Mieleckiego, swoją prezentację przedstawił prof. Bohdan Wasilewski. Mówił o zastosowaniu Grup Balinta jako metodzie wspomagającej profesjonalny kontakt z pacjentem. Omówił też próby badania skuteczności oddziaływania Grup Balinta w praktyce lekarskiej, oraz nawiązał do niedawnych wydarzeń w  światowym ruchu balintowskim – sympozjum w Belgradzie. Po prezentacji miała się odbyć dyskusja, ale organizatorzy wraz z uczestnikami postanowili od razu przystąpić do działania. Przed obiadem odbyły się dwie duże grupy. Po smacznym posiłku uczestnicy pracowali w dwóch salach w małych grupach. Po dwóch seriach małych grup spotkaliśmy się w głównej sali. Odbyło się tam zebranie członków Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego. Oprócz spraw proceduralnych uczestnicy dzielili się swoimi doświadczeniami w propagowaniu Grup Balinta w swoich środowiskach.

Niedziela rozpoczęła się od małych grup w dwóch salach. Potem prezentację na temat korzyści z uczestnictwa w Grupach Balinta przedstawił Andrzej Mielecki. Po prezentacji odbyła się ożywiona dyskusja w której uczestnicy opowiadali o swoim doświadczeniu uczestnictwa w Grupach Balinta. Na koniec wróciliśmy do pracy warsztatowej – odbyły się małe grupy. Sympozjum zakończyliśmy dużą grupą, po której zostały rozdane certyfikaty uczestnictwa.

Podczas sympozjum mieliśmy rzadką okazję spotkać się w szerokim gronie liderów, kandydatów na liderów i uczestników Grup Balinta. Była to doskonała okazja, żeby odświeżyć stare i nawiązać nowe znajomości. Sprzyjał temu kameralny charakter sympozjum i – znane od lat – miejsce. Podczas dużych i małych grup mieliśmy możliwość obserwować pracę różnych liderów – Bohdana Wasilewskiego, Bogusława Stelcera, Anny Rudeckiej i Andrzeja Mieleckiego.  Oficjalnie powitaliśmy w gronie kandydatów na liderów dwie nowe osoby – pielęgniarkę psychiatryczną Annę Kamińską, oraz psychologa i psychoterapeutę Katarzynę Panasiuk-Kalinowską. Kandydatki na lidera miały okazję pracować jako koliderki podczas małych i dużych grup, a kolejna kandydatka na Lidera – pielęgniarka Antonina Mamet poprowadziła swoją pierwszą grupę jako lider. Udało się również porozmawiać o nowych kierunkach działań Stowarzyszenia i wspólnie zastanowić nad szerszym propagowaniem metody Grup Balinta, która wydaje się być w Polsce mocno niedowartościowana. Prof. Wasilewski zwrócił uwagę, że łatwo znaleźć osoby, które bez niezbędnych kwalifikacji i doświadczenia reklamują się jako liderzy Grup Balinta. Stowarzyszenie powinno  podejmować działania zmierzające do zapewnienia jednolitego, wysokiego standardu pracy liderów i prowadzenia grup. Pojawiły się również głosy, że język psychoterapeutyczny, którym posługuje się wielu liderów, może być jedną z przyczyn, która utrudnia dotarcie do lekarzy i pielęgniarek, a więc podstawowej grupie docelowej Grup Balinta. Dużą przeszkodą organizacyjną jest również niewielka ilość liderów. Tym bardziej cieszą nowi kandydaci do tej roli. Podczas jednej z małych grup narodził się również temat kolejnego sympozjum.

Sympozjum odbyło się zgodnie z planem, z wyjątkiem jednej sesji panelowej, która – zgodnie z wolą uczestników – została zamieniona na dużą grupę.  Dobra współpraca z Hotelem Poleczki pozwoliła na wytężoną i owocną pracę przez dwa dni. Podczas spotkania panowała świąteczna atmosfera, która – miejmy nadzieję zaowocuje w postaci rozpowszechnienia pracy metodą Balinta w nowych środowiskach i ośrodkach. Dziękujemy wszystkim uczestnikom sympozjum za współtworzenie atmosfery i wkład, jaki włożyli w to wydarzenie!

Prezentacja prof. Bohdana Wasilewskiego

Prezentacja Andrzeja Mieleckiego

 

Niektóre zdjęcia ze sympozjum: