Przejdź do treści

Walne Wyborcze Zgromadzenie Członków PSB

Szanowni Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego,

zapraszamy  Państwa do udziału w Walnym Wyborczym Zgromadzeniu Członków Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego, które odbędzie się 25 września 2021, o godzinie 18.00 w formule on-line na Platformie Zoom.

Przewidywany porządek obrad:

1. Sprawozdanie z działalności merytorycznej – A. Mielecki

2. Sprawozdanie finansowe – A. Rudecka
3. Wybór nowego Zarządu PSB

Przed spotkaniem otrzymają Państwo link do spotkania. 

Przypominamy również o osoby zalegające z opłacaniem składki członkowskiej o jej uregulowanie – pieniądze ze składek umożliwiają nam opłacenie członkostwa w International Balint Federation (Międzynarodowej Federacji Balintowskiej), do którego należy PSB.

Serdecznie zapraszamy, Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego