Przejdź do treści

Wspomnienie Rity Kielhorn – dr Ireneusz Kaflik

Doktor Rita Kielhorn urodziła się w 1933 w Raciborzu, w niemieckiej rodzinie a zmarła w Berlinie 1 czerwca 2023. Uczęszczała do polskiej szkoły. Uzyskała polską maturę. Potem wyjechała do Berlina Zachodniego, gdzie ukończyła studia medyczne.

Na zaproszenie prof. Bohdana Wasilewskiego wzięła udział w Konferencji Medycyny Psychosomatycznej w maju lub czerwcu 1990 roku w Kołobrzegu. W ramach sesji satelitarnej poprowadziła kilka grup treningu balintowskiego. Uczestniczących tam lekarzy i psychologów zachęciła do spotkania w Berlinie – celem udziału w ćwiczeniach grup Balinta oraz wymiany doświadczeń w zakresie psychosomatyki. Z zaproszenia skorzystała kilkunastoosobowa grupa polskich specjalistów. Grupa ta kontynuowała rozpoczęty już przez prof. Stefana Ledera i prof. Marię Orwid proces nauki prowadzenia treningu balintowskiego. 2-3 dniowe treningi balintowskie odbywały się w prywatnym mieszkaniu dr Kielhorn oraz podczas Berliner Balint Tagung i kongresów balintowskich w Berlinie jak również w mieście Wurtz podczas Sommer Konzerte.

W 1993 roku czworo uczestników uzyskało w Berlinie certyfikaty lidera grup Balinta. Dr Kielhorn przyjeżdżała do Warszawy, Krakowa, Wrocławia i Poznania prowadząc modelowe grupy Balinta, uczestniczyła w superwizjach i egzaminach na liderów. Często towarzyszyli w Jej podróżach inni znani niemieccy liderzy GB. Wygłaszała interesujące wykłady w jęz. polskim, pomimo braku kontaktów z Polakami za czasów żelaznej kurtyny. Umożliwiała polskim lekarzom i psychologom udział w Niemieckich Dniach Balinta w Berlinie i Gorlitz.

Podczas jednej z wizyt dr Kielhorn w Polsce jej uczniowie z grupy balintowskiej zaproponowali jej wyjazd do Lwowa. W 2007 roku wzięła udział w konferencji we Lwowie, wygłaszając referat na temat „Relacja Terapeutyczna – efektywność i ograniczenia”. Poprowadziła demonstracyjne grupy Balinta dla lekarzy i psychoterapeutów oraz uczestników kursu z Rehabilitacji w Klinice i Szpitalu Psychiatrycznym na Kulparkowie oraz dla wolontariuszy Lwowskiego Telefonu Zaufania. To od tego spotkania we Lwowie zaczęła się współpraca polskich liderów balintowskich ze specjalistami ze Lwowa, Tarnopola, Odessy, Kijowa, której owocem było przygotowanie kadry liderów balintowskich w Ukrainie.

Ostatnie spotkanie z dr Kielhorn w Polsce miało miejsce w roku 2019 w Łagowie podczas polsko-niemiecko-rosyjskiego Sympozjum Balintowskiego, gdzie poprowadziła modelową grupę balintowską oraz superwizowała pracę polskich i rosyjskich liderów. Deklarowała udział w konferencji balintowskiej organizowanej w 2022 roku przez Katarzynę i Bohdana Wasilewskich w Sztutowie dla liderów z Polski i Ukrainy. Jej przedłużająca się rehabilitacja uniemożliwiła jej uczestnictwo w tym spotkaniu.

Udział w treningu balintowskim prowadzonym przez dr Kielhorn był dla nas zaszczytem. Modelowała i moderowała proces prowadzenia treningu. Wykazywała ogromną troskę o utrzymywanie kontaktów międzynarodowych. Była zaprzyjaźniona z licznymi polskimi liderami. Była dla nas wzorem bezinteresowności. Przyczyniła się znacząco do przeniesienia metody balintowskiej na polski grunt. Zainicjowała transfer idei treningu balintowskiego do Ukrainy.

Odeszła nasza Mistrzyni Balintowska. Naśladujemy jej styl liderowania i myślenia o relacji lekarz – pacjent.

Ireneusz Kaflik

foto: https://www.onetz.de