Przejdź do treści

XII Intensywny Trening Balintowski Kraków ’04.2018

Adriana Zielińska – nowy certyfikowany Lider PSB

W dniach 20-22 kwietnia 2018 roku odbył się XII INTENSYWNY TRENING BALINTOWSKI KRAKÓW 04.2018 w Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych Akademia Psyche. Dotychczas odbyło się dziewięć treningów w Częstochowie i trzy w Krakowie według modelu częstochowskiego. W 30 godzinnym kursie udział wzięło 41 uczestników: 12 w grupie podstawowej, 9 w doskonalącej i 20 w superwizyjnej.
W programie grupy podstawowej zrealizowano 2 godz. wykładowe i 2 godz. seminaryjne oraz 26 godzin praktycznych (13 sesji 90 minutowych) BTG.

Tatiana Tiszkova – nowy certyfikowany lider PSB

W grupie doskonalącej i superwizyjnej zrealizowano 3 grupy demonstracyjne, 10 superwizyjnych, w tym 4 z sesją wspomagającą według koncepcji superwizji prof. Jana Łazowskiego i dr Ireneusza Kaflika.

W grupie superwizyjnej uczestniczyło w charakterze kursantów 5 certyfikowanych liderów plus 4 kandydatów na liderów. W sesjach egzaminacyjnych sprawdzianowi końcowemu poddały się dwie osoby z Rosji (Tatiana Tiszkova i Nikolaj Klepikow oraz dwie osoby z Polski (Adriana Zielińska i Katarzyna Panasiuk-Kalinowska). Gratulujemy wysokiego poziomu przygotowania do funkcji Lidera BTG. Komisji egzaminacyjnej przewodniczył Andrzej Mielecki.

Nikolay Klepikow – nowy certyfikowany Lider PSB

Zajęcia treningowe i superwizyjne prowadzili certyfikowani liderzy (5) i superwizorzy (3) PSB. Obecny kurs mógłby nosić nazwę spotkania trzech narodów, gdyż uczestnikami byli 1 Ukrainiec, 7 Rosjan i 32 Polaków.
W spotkaniu towarzyskim uczczono Jubileusz 90-lecia prof. Jana Łazowskiego oraz 30-lecia Jego aktywności w BTG z nadaniem Jubilatowi honorowego członkostwa Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego.

 

 

Administracja szkolenia – dr Jerzy Korzewski
Program merytoryczny, scenariusz – dr Ireneusz Kaflik