Przejdź do treści

Grupa szkoleniowa PSB 2018/2019 w Warszawie

zapraszamy!

Rozpoczynamy nabór uczestników na kolejną edycję szkolenia „Grupa Balinta” realizowanego pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego. Rozpoczęcie zajęć przewidujemy w październiku 2018r., zakończenie zaś w czerwcu 2019r. Spotkania będą odbywały się raz w miesiącu w sobotę w godz. 10:00-17:30.

Grupy Balinta – grupy organizowane w celu uświadomienie lekarzom psychologicznych aspektów problemów ich pacjentów oraz umożliwienie przyjrzenia się psychologicznej stronie kontaktu z pacjentem. W dyskusjach w ramach grup Balinta główny nacisk kładzie się na relację lekarz – pacjent.

Kształcenie relacji interpersonalnej odbywa się przez treningi w grupach składających się z 10 do 12 osób. Uczestnicy poznają wiedzę teoretyczną i uczą się praktycznie rozpoznawać ekspresję, percepcję i reakcje emocjonalne, postawy i schematy zachowań w kontaktach z pacjentem. Poznaje się znaczenia sygnałów ukrytych w komunikacji niewerbalnej, różnorodność ukrytych i jawnych potrzeb i motywacji, odmienną wartość tych samych faktów dla różnych osób. Nabywa się umiejętności sterowania swoimi emocjami, głębszego poznania własnych reakcji i motywacji. Pozwala to uzyskać zaufanie i zadowolenie pacjenta, zwiększa efektywność leczenia i zmniejsza jego koszty, prowadzi do unikania niepotrzebnych kolizji i konfliktów, stwarza dobrą opinię o postępowaniu w służbie zdrowia.

Szkolenie adresowane jest zarówno do osób chcących poznać metodę Balinta, jak i o tych, które chciałyby w przyszłości zostać liderami Grup Balinta.

terminy spotkań:
1) 20.10.2018 r. (sobota) godz.10.00-17.30
2) 17.11.2018 r. (sobota) godz.10.00-17.30
3) 15.12.2018 r. (sobota) godz.10.00-17.30
4) 19.01.2019 r. (sobota) godz.10.00-17.30
5) 16.02.2019 r. (sobota) godz.10.00-17.30
6) 16.03.2019 r. (sobota) godz.10.00-17.30
7) 13.04.2019 r. (sobota) godz.10.00-17.30
8) 18.05.2019 r. (sobota) godz.10.00-17.30
9) 15.06.2019 r. (sobota) godz.10.00-17.30

koszt: 220 pln za spotkanie

Liczba uczestników ograniczona jest do 12 osób, liczy się kolejność zgłoszeń (warszawa@balint.pl)

Szczegóły w ulotce: kurs roczny PSB 2018-2019
Elektroniczny formularz zapisów: Formularz zapisów kurs roczny 2018/2019