Kolejne spotkanie grupy Balinta w Szyldaku – 16.10.21

Za nami kolejna edycja Grupy Balinta w Szyldaku, dziękujemy wszystkim uczestnikom za obecność i aktywny udział.Atmosfera była bardzo przyjazna, co znacząco wpływało na pracę. Wszyscy uczymy się od siebie nawzajem, a swoją obecnością pokazujemy, że warto pomagać.Już dziś zapraszamy na październikowe wydanie w dniu 16.10.2021 o godzinie 10.Informacje i zapisy: Ireneusz Gawkowski – 600 920 184; ireneuszgawkowski@gmail.com

Kolejna grupa Balinta w DPS w Szyldaku 18.09.21

Zdjęcie z poprzedniego spotkania w Szyldaku

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji grupy Balinta, która odbędzie się w Szyldaku 18 września,  sobota o godzinie 10. Planowane zakończenie ok. g. 16.30. Wspieramy pracowników DPS dzieląc się własnymi doświadczeniami z pomagania.Kontakt : Ireneusz Gawkowski – 600 920 184

Walne Wyborcze Zgromadzenie Członków PSB

Szanowni Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego,

zapraszamy  Państwa do udziału w Walnym Wyborczym Zgromadzeniu Członków Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego, które odbędzie się 25 września 2021, o godzinie 18.00 w formule on-line na Platformie Zoom.

Przewidywany porządek obrad:

1. Sprawozdanie z działalności merytorycznej – A. Mielecki

2. Sprawozdanie finansowe – A. Rudecka
3. Wybór nowego Zarządu PSB

Przed spotkaniem otrzymają Państwo link do spotkania. 

Przypominamy również o osoby zalegające z opłacaniem składki członkowskiej o jej uregulowanie – pieniądze ze składek umożliwiają nam opłacenie członkostwa w International Balint Federation (Międzynarodowej Federacji Balintowskiej), do którego należy PSB.

Serdecznie zapraszamy, Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego

Trening Balintowski w Szyldaku – 10 lipca 2021

10 lipca startujemy z kolejnym treningiem balintowskim w DPS Szyldak. Zapraszamy do wspólnej pracy i wsparcia pracowników DPS-u w ich bardzo ważnej, ale ciężkiej pracy. Wartością dodaną pozostaje wzajemne dzielenie się doświadczeniem oraz uczeniem się każdy od każdego. 
Zapisy telefoniczne: Ireneusz Gawkowski 600 920 184

XVII Intensywny Trening Balintowski/III Seminarium dla Liderów Grup Balinta – Częstochowa 8-10 X 2021

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w XVII-tym Intensywnym Treningu Balintowskim połączonym z III Seminarium dla Liderów Grup Balinta,który odbędzie się w dniach 8-10 października w Częstochowie. Trening jest organizowany przez Ośrodek Usług Psychologicznych prowadzony przez dr Ireneusza Kaflika pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego.

Trening jest adresowany do osób wykonujących zawody pomocowe (lekarzy, pielęgniarek, psychologów, psychoterapeutów, nauczycieli, pracowników socjalnych, etc.), które chciałyby głębiej zrozumieć relacje ze swoimi pacjentami, klientami, uczniami i przyjrzeć się bliżej trudnym emocjom pojawiającym się niekiedy w ich pracy zawodowej oraz do kandydatów na liderów grup Balinta, certyfikowanych liderów, którzy chcieliby doskonalić swoje umiejętności prowadzenia grup.

Rejestracji można dokonać za pomocą poniższego linku:

https://forms.gle/eWh575cCPd3Jpu1L9

Więcej informacji znajdą Państwo w załączniku.

Serdecznie zapraszamy!

Sesja balintowska on-line – 19 czerwca 2021

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej zdalnej sesji balintowskiej, która odbędzie się w sobotę, 20 lutego 2021, w godzinach 9.00-14.30, na platformie Google Meet.

Rejestracji można dokonać za pomocą poniższego linku:
https://forms.gle/cdXsdcScfZ49jawGA
Więcej informacji znajdą Państwo w załączniku.

Serdecznie zapraszamy!

Kolejny grupowy trening balintowski w Szyldaku – 12 czerwca 2021

Zapraszamy na kolejną edycję grupowego treningu balintowskiego w Szyldaku, który odbędzie się 12 czerwca. Majowe spotkanie zebrało kilkanaścioro uczestników różnej profesji. Dziękujemy wszystkim za udział. Każdy wniósł swoje osobiste doświadczenie z szeroko rozumianego pomagania, które wzbogaciło grupę. Zdjęcie poniżej.Uczymy się od wszystkich.
Zapraszamy do udziału w kolejnych comiesięcznych grupach. Osoby do kontaktu: Robert Burdalski 601 622 564Ireneusz Gawkowski 600 920 184

Grupa Balinta w Szyldaku

15 maja 2021 roku o godzinie 10 w Domu Pomocy Społecznej w Szyldaku, rozpoczynamy comiesięczne grupowe treningi balintowskie.W DPS w Szyldaku, mieszkają osoby doświadczające epizodów psychotycznych.Praca jest bardzo trudna i wymagająca, stąd potrzeba wsparcia dla opiekunów, terapeutów, pielęgniarek i lekarzy oraz pozostałych pracowników.  Mile widziane są osoby pracujące w różnych paradygmatach i zajmujące się szeroko rozumianym pomaganiem.Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w treningach, pośród pięknej warmińsko-mazurskiej przyrody. Trening jest jednodniowy z trzema sesjami.Więcej informacji pod nr: Robert Burdalski 601 622 564, Ireneusz Gawkowski 600 920 184. 

Intensywny Trening Balintowski Częstochowa on-line 16-17 kwietnia 2021

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do wzięcia udziału w Intensywnym Treningu Balintowskim, Częstochowa on-line, w dniach 16-17 kwietnia 2021. Pandemia uniemożliwia nam zaplanowanie corocznego spotkania w Częstochowie. Chcemy jednak zaprosić Państwa do spotkania on-line.
Trening jest adresowany do kandydatów na liderów grup Balinta, certyfikowanych liderów, którzy chcieliby doskonalić swoje umiejętności prowadzenia grup oraz przedstawicieli zawodów pomocowych (lekarzy, pielęgniarek, psychologów,
psychoterapeutów, nauczycieli, pracowników socjalnych, etc.), chcących głębiej zrozumieć relacje ze swoimi pacjentami, klientami, uczniami, etc.

Rejestracji można dokonać za pomocą poniższego linku:
https://forms.gle/feVJzyNdDVNfksKE8

Więcej informacji znajdą Państwo w załączniku lub pod numerem telefonu: Anna Rudecka: 600475727 lub pod adresem mailowym: rudecka@poczta.onet.pl

Serdecznie zapraszamy!