Przejdź do treści

Rozstrzygnięcie I Konkursu im. Profesora Jana Łazowskiego

Dziękujemy za prace nadesłane na I Konkurs im. Jana Łazowskiego dla studentów psychologii i kierunków medycznych na esej opisujący relację „lekarz-pacjent”.

Z uwagi na wysoki poziom nadesłanych prac jury konkursowe zdecydowało się zwiększyć pulę przyznawanych nagród.

Poniżej zamieszczamy listę laureatów:

Możliwość udziału w  w XIX Intensywnym Treningu Balintowskim, który odbędzie się w dniach 20-22 maja 2022 w Krakowie oraz możliwość odbycia 3-dniowego stażu w przychodni psychiatryczno-psychologicznej Centrum Terapii Dialog otrzymują:

Dominika Kabała

Iga Bałut

Możliwość udziału w w XIX Intensywnym Treningu Balintowskim, który odbędzie się w dniach 20-22 maja 2022 w Krakowie otrzymują:

Aleksandra Suchołbiak

Alicja Chrościcka

Serdecznie gratulujemy!